Something went wrong!
Uw winkelwagen
Goede keuze! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
Je bespaart:
Versandkosten: Berekend in volgende stap
Gesamt:

AGB

Algemene voorwaarden en klanteninformatie
I.Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u als leverancier (WAHU GmbH) via de website
www.wahuboard.com met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eventuele eigen
voorwaarden tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende regelingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die
overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere
natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar
zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§
2Sluiten van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelmandje een contract te sluiten tegen de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3 ) Het contract wordt als volgt via het online winkelmandje gesloten:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk
oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina "Afrekenen" heeft opgeroepen en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden heeft ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond op
.
Als u als betaalwijze een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express) kiest, wordt de bestelling onmiddellijk verwerkt.Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u
ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling
doorgestuurd.
Als u naar het betreffende systeem voor onmiddellijke betaling wordt doorgestuurd, kunt u daar de juiste keuze maken of uw gegevens invoeren.
Tot slot worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop
.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook
via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling onder voorbehoud van betaling" of soortgelijke aanduiding) verklaart u met
de rechtsgeldige aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Daartoe doen wij u een bindend aanbod in
tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen (voor zover in het betreffende aanbod geen andere termijn is vermeld) kunt aanvaarden
.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt
gedeeltelijk automatisch per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is,
de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmogelijkheden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan.
De betaling geschiedt telkens aan Klarna:
Factuur: De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de
levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalwijze beschikbaar is
vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk.
Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de
bestelling gedebiteerd.
Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband
geven wij uw gegevens in het kader van de aankoopinitiatie en de verwerking van de koopovereenkomst door aan Klarna ten behoeve van de adres- en
kredietcontrole. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de
resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan.
Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw
persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd
in het privacybeleid van Klarna.
Voor meer informatie over Klarna, klik hier. De Klarna App vindt u hier.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de zaak onmiddellijk na levering op volledigheid, duidelijke gebreken en
transportschade te controleren en ons en de transporteur zo snel mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te stellen. Als u hieraan niet voldoet,
heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht
van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u
geen consument bent, maar koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds
. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke
verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde plaats
blijft hierdoor onaangetast.


(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Informatie voor de klant

1.Identiteit van de verkoper
WAHU GmbH
Frischeck 56
94065 Waldkirchen
Duitsland
Telefoon: 0858198939103
E-mail: support@wahuboard.com
Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op
https://ec.europa.eu/odr.

2.Informatie over het sluiten van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de
voorschriften "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).


3. Contracttaal, opslag van de contracttekst
3.1. De contracttaal is Duits.
3.2. De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmandje
kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de
bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene
voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.
3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende
offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4 .Gedragscodes
4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het Koperszegel van Händlerbund Management AG, die op
onder: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf
kunnen worden ingezien.
5.Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten
De wezenlijkekenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

6.Prijzen en betalingsvoorwaarden
6.1 De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle
prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
6.2. De toepasselijke verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig aangeduide knop op
van onze internetaanwezigheid of in de respectievelijke aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra ten laste van
, tenzij gratis levering is toegezegd.
6..
.3 Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals
, bijv. douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.
6..4 De kosten voor het overmaken van geld (bankkosten) zijn voor uw rekening..4 Geldovermakingskosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen
waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.
6.5 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website
of in de betreffende aanbieding onder een dienovereenkomstige knop weergegeven.
6.6 Voor zover bij de afzonderlijke betalingsmogelijkheden niet anders is aangegeven, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar
.

7. LeveringsvoorwaardenLeveringsvoorwaarden
7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u op onze website of in de betreffende aanbieding door te klikken op de betreffende knop
.
7.2 Als u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen
tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of
verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet, wanneer u zelfstandig een niet door de handelaar genoemd transportbedrijf
of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon opdracht heeft gegeven.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).
Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden permanent
op hun juridische conformiteit gecontroleerd. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van
waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.
laatste update: 27.10.2020

×

Seems you are not at the right place!